Skip to main content

Vergoedingen

Fysiotherapie kan vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Ook zonder aanvullende verzekering bent u welkom, u ontvangt dan zelf de factuur.

Fysiotherapie vergoed uit Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk  behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. .

Fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering

In enkele gevallen wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 18 behandelingen vergoed.
  • Heeft u (18 jaar en ouder) een aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden uit een aanvullende verzekering gehaald. Heeft u deze niet of is deze niet voldoende, dan zullen deze bij u in rekening gebracht worden.

U kunt kijken of uw aandoening op de chronische lijst staat op: www. zorgvergoeding,com

  • Fysiotherapie bij artrose knie en heup. Op verwijzing van huisarts of specialist worden maximaal de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering bij fysiotherapie.

Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2022 vastgesteld op € 385,00. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en medicijnen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.

Algemeen

  • De rekeningen van behandelingen, gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
  • Behandelingen die buiten uw verzekeringsdekking vallen,  worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht;
  • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur van te voren) wordt een tarief van € 32,75 bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een nota.
  • Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna wordt een herinneringsnota naar u verstuurd met een betaaldatum van 14 dagen. Daarna wordt het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij u opnieuw in rekening gebracht.