Skip to main content

Onderzoek Qualiview

Qualiview is een organisatie die online klantervaringen in de zorg meet.

Dit klantervaringsonderzoek meet uw ervaring met de geleverde zorg van onze praktijk en door uw fysiotherapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan onze praktijk de zorgverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Onze praktijk en uw fysiotherapeut krijgen de algemene score en zien per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de klantervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op `verzenden` te klikken. Alle data worden anoniem verzameld en komen ook anoniem bij onze praktijk terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben ook geen invloed op uw zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem: bij ons en bij uw behandelaar. Deelname is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Onze praktijk en uw fysiotherapeut gebruiken Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat aan alle privacy-eisen wordt voldaan.

“Met uw mening verbeteren wij onze zorg”

Fysiotherapie van Berkel - Qualiview